En mødebooker skaber overskud i virksomheden

En mødebooker er en vigtig position i virksomheden

De fleste store virksomheder har en mødebooker. Dette er naturligt da der er mange niveauer i virksomheden der skal tages hensyn til og derfor holder møder med. Det er et godt incitament for at skabe tillid og respekt i ledelsen, at tale med de lavere niveauer. Der er desuden mange informationer der skal gives. Herudover kan det være en god ide for ledelsen at lytte til dem der har noget at sige – en mødebooker kan systematisk planlægge møder således at der er kontakt mellem ledelsen og de nedre niveauer. Det kan naturligvis også være tale om møder internt i de nedre niveauer de nedre niveauer i mellem. Det kan være at der er logistiske problemer der kan løses ved hjælp af et enkelt møde arrangeret af en mødebooker. Det kræver dog situationsfornemmelse og prioritering af en mødebooker at vælge hvordan denne lægger møderne – da det skal passe alle der deltager i mødet

En mødebooker kan også være nyttig for de eksterne interesser for virksomheden.

En mødebooker kan også sætte møder op med eksterne person for virksomheden. Det kan være at der er nogen der har en ny forretnings ide. Det kan også være at andre virksomheder ønsker at samarbejde. En mødebooker kan altså være med til at skabe en interessant kontakt mellem virksomheder, der kan føre til endnu større omsætning. Det kan desuden være tale om at virksomheden har brug for at skabe kontakt til andre virksomheder eller myndigheder, virksomheden kan derved tage kontakt til en mødebooker der kan sætte et møde på benene, og derved skabe en relation virksomheder imellem. En mødebooker er derfor på mange måder en vigtig del af en virksomhed for at skabe ekstra kapital eller eller interesser til andre instanser.
Mødebooker