Psykoterapi i København et dybere indblik

Psykoterapi i København og offentlige kunder:

Når man udfører Psykoterapi i København og har med offentlige kunder at gøre så skal man være opmærksom på om man får dækning fra det offentlige til at betale for klientens behandling. Når man har med psykoterapi i København at gøre, er det ofte svært at beskrive omkostningerne så præcist som det offentlige foreskriver at man skal gøre, da en behandling foregår med forskellige metoder fra patient til patient. Oftest forventer det offentlige også at der kun bruges en vis mængde tid og ressourcer på patienten. Da der ikke er nogen formular på hvor lang tid det tager for et forløb i psykoterapi kan det offentlige nogle gange ikke forstå hvorfor behandlingen ikke er færdig indenfor den forskrevne tid. Man skal derfor have fokus på at forklare det offentlige præcis hvorfor der ikke er sket en afgørelse på sagen endnu så de ikke bare stopper forløbet. Psykoterapi i København er ikke anderledes fra andre steder på dette område.

Psykoterapi i København og private kunder

Mange private anvender også psykoterapi i København. Private kunder er de kunder som ikke har fået støtte fra det offentlige eller en forsikring til at betale for behandlingen som de mener de skal igennem. De private kunder har derfor generelt set ikke ligeså alvorlige problemer som de kunder som er støttet af det offentlige. Psykoterapi i København er derfor mest orienteret imod at bruge deres ressourcer hos de klienter der kommer ind fra det offentlige og forsikringerne. Det skal dog siges at man sagtens kan få en tid hos en terapeut selvom om man har et mindre problem som man gerne vil i behandling for. Man skal dog forvente en forholdsvis høj regning da det er et speciale som de udfører, og der er ikke mange alternativer.